Οι οικονομικοί πρόσφυγες στην Ελλάδα : ένα παγκόσμιο φαινόμενο που επιδρά θετικά και αρνητικά σε μια μικρή οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Οι οικονομικοί πρόσφυγες στην Ελλάδα : ένα παγκόσμιο φαινόμενο που επιδρά θετικά και αρνητικά σε μια μικρή οικονομία

Τσαπαλιάρη, Ισμήνη

Από το 1980 και κυρίως μετά το 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε υπό την πίεση των νέων μεταναστευτικών ρευμάτων και της ανόδου της οικονομίας της, από χώρα αποστολής, σε χώρα υποδοχής μεταναστών από διάφορες χώρες και κατ' εξοχήν από τις βαλκανικές και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, με την κατάρρευση των καθεστώτων και της οικονομίας του λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού». Η παρουσία αλλοδαπού δυναμικού στην Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ο μεταναστευτικός παράγοντας τείνει γενικά να επηρεάζει την οικονομία μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων που περιλαμβάνει την απασχόληση, τις αμοιβές, την οικονομική διεύρυνση, την κατανομή του εισοδήματος και την κοινωνική ασφάλιση. Η μετανάστευση παρουσιάζεται έτσι ως βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής διαδικασίας και δομικό στοιχείο της ελληνικής οικονομίας, ενώ η ασκούμενη εθνική πολιτική εμφανίζεται να έχει ως στόχους, αφενός την ελεγχόμενη μετανάστευση με βάση τις συγκυριακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας παρά την ενσωμάτωση των μεταναστών και αφετέρου την σύγκληση-ενοποίηση των πολιτικών της μετανάστευσης σε κοινοτικό επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Αποδημία και εποίκηση
Μετανάστες και μετανάστευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.