Οι εξαγωγές του ελληνικού κλάδου του ελαιολάδου και η εξαγωγική επέκταση των ετοίμων προϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Οι εξαγωγές του ελληνικού κλάδου του ελαιολάδου και η εξαγωγική επέκταση των ετοίμων προϊόντων

Παπαλιάνος, Παναγιώτης

Στη παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν και να αναλυθούν οι συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική και παγκόσμια αγορά του ελαιόλαδου. Από την πλευρά της ζήτησης και κατανάλωσης, η εγχώρια αγορά ελαιολάδου, παρά τις όποιες διακυμάνσεις που έχουν εμφανιστεί στο μέγεθος της κατανάλωσης, έχει πλησιάσει το σημείο κορεσμού της, καθώς οι καταναλωτές είναι πεπεισμένοι για τη σημαντική συμβολή του ελαιολάδου στην υγιεινή διατροφή του ανθρώπου. Οι αντιλήψεις αυτές είχαν σαν επακόλουθο την εξασθένηση του ανταγωνισμού που αντιμετώπιζε η αγορά του ελαιόλαδου από τα φθηνότερα σπορέλαια. Οι προσπάθειες των εκπροσώπων του κλάδου θα πρέπει να στραφούν προς την επέκταση του μεριδίου πωλήσεων του ελληνικού τυποποιημένου ελαιολάδου στις ξένες αγορές και ιδιαίτερα σε αυτή των Η.Π.Α, αφού στα πλαίσια της κοινότητας η Ελλάδα αποτελεί σημαντική εξαγωγό χώρα (κυρίως χύμα ελαιόλαδο). Η αποτελεσματικότερη προώθηση του τυποποιημένου ελαιολάδου στις ξένες αγορές δε μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω ενός πολέμου στις τιμές, αφού οι κύριες ανταγωνίστριες χώρες (Ιταλία, Ισπανία) βρίσκονται σε πιο πλεονεκτική θέση λόγω της τεχνολογίας και του μάρκετινγκ. Αυτό που απαιτείται είναι η σύγχρονη οργάνωση του συστήματος εμπορίας και μάρκετινγκ που θα βασίζεται στην καθιέρωση των ονομασιών προέλευσης και σημάτων ποιότητας. .

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Ελαιόλαδο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.