Η αλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η αλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πατσιούλης, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η αλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα τις αλλαγές που προέκυψαν προκειμένου να οδηγηθούμε προς μια κοινή αλιευτική πολιτική. Ειδικότερα θα εξεταστούν οι στόχουι και οι αρχές της αλιευτικής πολιτικής, οι διαστάσεις που έχει η αλιεία στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία καθώς επίσης και σε διεθνές επίπεδο. Επίσης μελετήθηκε το θέμα της αναθεώρησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής και τους στόχους που έχει θέσει η Ε. Ε. ενώ παράλληλα αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας της κοινής οργάνωσης της αγοράς. Στην συνέχεια της μελέτης αναλύεται η συνεργασία που έχει η αλιεία της Ευρώπης μ ε τις τρίτες χώρες, το επιχειρησιακό σχέδιο «Αλιεία 2000-2006» το οποίο στοχεύει στην αναδιάρθρωση της αλιείας και η κοινοτική ενίσχυση που δέχεται ο τομέας της αλιείας. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζονται θέματα όπως είναι οι υδατοκαλλιέργειες, τα επερχόμενα μέτρα στην αλιευτική πολιτική και παρουσιάζονται ορισμένα στατιστικά στοιχεία προκειμένου να παρουσιάσουμε την κατάσταση που επικρατεί στην αλιεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλιεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.