Στρατηγικός σχεδιασμός εξαγωγικών επιχειρήσεων και στρατηγικός σχεδιασμός marketing : η ελληνική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Στρατηγικός σχεδιασμός εξαγωγικών επιχειρήσεων και στρατηγικός σχεδιασμός marketing : η ελληνική προσέγγιση

Κορτέσης, Βασίλειος

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι μια διαδικασία η οποία παρέχει κατευθύνσεις και έλεγχο, τόσο στη μελλοντική ανάπτυξη, όσο και στις παρούσες δραστηριότητες και λειτουργίες της επιχείρησης. Εξετάζει τις αξίες ενός οργανισμού, την υφιστάμενη κατάσταση και περιβάλλον και συσχετίζει αυτούς τους παράγοντες με την επιθυμητή μελλοντική κατάσταση του οργανισμού, όπως αυτή συνήθως εκφράζεται σε περιόδους τριών έως πέντε ετών. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός έχει σαν αντικείμενο να εστιάσει την ενέργεια της επιχείρησης, να συνδέσει τους στόχους της επιχείρησης με τους πόρους και τις ευκαιρίες της αγοράς, ώστε στην συνέχεια να διαμορφώνουν οι δραστηριότητές της κατά τέτοιο τρόπο, που να επιφέρουν αποτελεσματική επιχειρηματική δράση και ανάπτυξη. Το στρατηγικό επίπεδο Marketing περιλαμβάνει αποφάσεις που αναφέρονται στο που, επιθυμεί μακροχρόνια να βρίσκεται η επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, στο στρατηγικό Marketing προσδιορίζεται η επιθυμητή επιχειρησιακή εικόνα που θα πρέπει να υποστηρίζεται από όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, το είδος των διαφόρων τεχνολογιών που είναι σκόπιμο να υιοθετηθούν σε σχέση με νέα προϊόντα, ή για την βελτίωση των είδη υπαρχόντων, το είδος των αγορών στις οποίες θα πρέπει να διεισδύσει σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, οι νέες μέθοδοι επικοινωνίας που με την μελλοντική τους αφομοίωση θα βοηθήσουν στην πιο αποτελεσματική επικοινωνία με τους διαφορετικούς παράγοντες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τέλος η αφομοίωση νέων μεθόδων διοίκησης και οργάνωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.