Η αγορά των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και την Ευρώπη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η αγορά των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Καραμανάκης, Γεώργιος

Η εργασία αυτή εξετάζει ένα πολύ σημαντικό και επίκαιρο θέμα που έχει σχέση με τα βιολογικά προϊόντα, με τις στρατηγικές προώθησης αυτών, καθώς και με την ανταγωνιστικότητα που αυτά παρουσιάζουν. Ειδικότερα αναφέρεται στην εγχώρια αγορά των βιολογικών προϊόντων, καθώς και στα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η κοινωνία από αυτά. Γίνεται επίσης μια εκτενής αναφορά στους κύριους κλάδους των βιολογικών προϊόντων, αλλά και στους αρμόδιους ελληνικούς οργανισμούς πιστοποίησης και τις δραστηριότητές τους. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες σχετικές με το δίκτυο διακίνησης των βιολογικών προϊόντων, καθώς και με τις αγορές-στόχους για αυτά. Τέλος παρουσιάζεται η αγορά των βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη και παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την αγορά τους σε συγκεκριμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι πως στην σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται προς την αγορά των βιολογικών προϊόντων, τα οποία χαρακτηρίζονται από πλούσια διατροφική αξία.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιολογικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.