Το επιχειρηματικό περιβάλλον της Βουλγαρίας : ευκαιρίες και κίνδυνοι

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2005 (EN)
Το επιχειρηματικό περιβάλλον της Βουλγαρίας : ευκαιρίες και κίνδυνοι

Δούγιου, Ελένη

Η πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Βουλγαρία και η δύσκο/ πορεία των διαδόχων της προς τον εκδημοκρατισμό και την οικονομία τι αγοράς δημιούργησαν τις πρώτες προϋποθέσεις για επενδύσεις και αυξημέν εμπορικές συναλλαγές με τη χώρα αυτή. Μια από τις πρώτες μεταρρυθμίσεις που έγιναν μετά την αλλαγή τ( καθεστώτος ήταν η αποκρατικοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων που αφοροι κυρίως μεγάλους βιομηχανικούς τομείς όπως αυτός των τροφίμων και ποτώ και της μεταλλουργίας, κίνηση που είχε ως αποτέλεσμα την προσέλκυση ξένω επενδυτών. Επιπλέον τα πλεονεκτήματα που προσέφερε και προσφέρει χώρα μέχρι σήμερα (τα οποία είναι κυρίως το χαμηλό εργατικό κόστος και χαμηλή φορολογία), έδωσαν κίνητρα σε εταιρείες του εξωτερικού \ επενδύσουν στην Βουλγαρία είτε με ίδρυση θυγατρικών εταιρειών είτε | εξαγορά ήδη υπαρχουσών. Από ελληνικής πλευράς, η Βουλγαρία αποτελεί τόπο επιτυχημένι επιχειρηματικής δραστηριότητας παρά τα αρκετά προβλήματα π αντιμετωπίζουν οι Έλληνες επιχειρηματίες και αφορούν κυρίως την διαφθορ και την έλλειψη υψηλά καταρτισμένου προσωπικού σε ορισμένους τομεί Γενικά όμως η Βουλγαρία έχει αναδειχθεί σε ισχυρό επιχειρηματικό πεδίο για ι επιχειρήσεις. Η Βουλγαρική οικονομία προσφέρει πολλές και καλές δυνατότητ τόσο για επενδύσεις όσο και για εξαγωγές.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)