Το επιχειρηματικό περιβάλλον της Βουλγαρίας : ευκαιρίες και κίνδυνοι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Το επιχειρηματικό περιβάλλον της Βουλγαρίας : ευκαιρίες και κίνδυνοι

Δούγιου, Ελένη

Η πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Βουλγαρία και η δύσκο/ πορεία των διαδόχων της προς τον εκδημοκρατισμό και την οικονομία τι αγοράς δημιούργησαν τις πρώτες προϋποθέσεις για επενδύσεις και αυξημέν εμπορικές συναλλαγές με τη χώρα αυτή. Μια από τις πρώτες μεταρρυθμίσεις που έγιναν μετά την αλλαγή τ( καθεστώτος ήταν η αποκρατικοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων που αφοροι κυρίως μεγάλους βιομηχανικούς τομείς όπως αυτός των τροφίμων και ποτώ και της μεταλλουργίας, κίνηση που είχε ως αποτέλεσμα την προσέλκυση ξένω επενδυτών. Επιπλέον τα πλεονεκτήματα που προσέφερε και προσφέρει χώρα μέχρι σήμερα (τα οποία είναι κυρίως το χαμηλό εργατικό κόστος και χαμηλή φορολογία), έδωσαν κίνητρα σε εταιρείες του εξωτερικού \ επενδύσουν στην Βουλγαρία είτε με ίδρυση θυγατρικών εταιρειών είτε | εξαγορά ήδη υπαρχουσών. Από ελληνικής πλευράς, η Βουλγαρία αποτελεί τόπο επιτυχημένι επιχειρηματικής δραστηριότητας παρά τα αρκετά προβλήματα π αντιμετωπίζουν οι Έλληνες επιχειρηματίες και αφορούν κυρίως την διαφθορ και την έλλειψη υψηλά καταρτισμένου προσωπικού σε ορισμένους τομεί Γενικά όμως η Βουλγαρία έχει αναδειχθεί σε ισχυρό επιχειρηματικό πεδίο για ι επιχειρήσεις. Η Βουλγαρική οικονομία προσφέρει πολλές και καλές δυνατότητ τόσο για επενδύσεις όσο και για εξαγωγές.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.