Το "Πράσινο" μάρκετινγκ : η διεθνής εμπειρία και οι προοπτικές του στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Το "Πράσινο" μάρκετινγκ : η διεθνής εμπειρία και οι προοπτικές του στην Ελλάδα

Μπαρμπούτα, Ζαφειρούλα

Τα τελευταία χρόνια η περιβαλλοντική υποβάθμιση του πλανήτη έχει γίνει το επίκεντρο πολλών συζητήσεων και προβληματισμών. Αφορμή αυτών είναι η εμφανής πλέον παρουσία των περιβαλλοντικών επιδράσεων των διαφόρων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, με αποτέλεσμα τη μεταβολή της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών και την προτίμηση προϊόντων, των οποίων η παραγωγή και η χρήση τους δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Σκοπός της εργασίας είναι η επίλυση του προβληματισμού σχετικά με την χρησιμότητα της υιοθέτησης μιας «πράσινης» στρατηγικής μάρκετινγκ από τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις, η έκφραση θετικής στάσης για την προστασία του περιβάλλοντος και προβληματισμού για τα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορεί να μεταφραστεί στο μέλλον, με την ωρίμανση της «πράσινης» αγοράς στη χώρα μας, σε συγκεκριμένες αγοραστικές συμπεριφορές. Η προοπτική αυτή είναι αρκετά πιθανή, τουλάχιστον σε ότι αφορά το χώρο των τροφίμων. Το ενδεχόμενο αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το πλεονέκτημα αυτό θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο βαθμό οι επιχειρήσεις εκείνες που θα διαφοροποιηθούν πρώτες, λόγω της ανυπαρξίας ανταγωνισμού, τουλάχιστον στην αρχή. Οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν να διδαχθούν από την εμπειρία των ξένων και ιδιαίτερα των αμερικάνικων επιχειρήσεων, η οποία έχει αποδείξει ότι η ύπαρξη οικολογικών χαρακτηριστικών μπορεί να λειτουργήσει θετικά μόνο όταν η ποιότητα του προσφερό-μενου προϊόντος είναι τουλάχιστον ανάλογη των ανταγωνιστικών συμβατικών προϊόντων. Τέλος, δεν θα πρέπει να αγνοείται η ωρίμανση της αγοράς, που επήλθε μετά την επιφανειακή προσέγγιση του «πράσινου» μάρκετινγκ από πολλές επιχειρήσεις και την δυσπιστία των καταναλωτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικολογικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.