Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων fast food στη διεθνή αγορά και ο στρατηγικός σχεδιασμός των επενδυτικών δράσεων της εταιρείας Goody's στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων fast food στη διεθνή αγορά και ο στρατηγικός σχεδιασμός των επενδυτικών δράσεων της εταιρείας Goody's στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο

Αργυρόπουλος, Ιωακείμ

Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στα παρακάτω κεφαλαία αφορά την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων fast food στη διεθνή αγορά και το στρατηγικό σχεδιασμό των επενδυτικών δράσεων της εταιρείας Goody’s στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Στα πιο κάτω θα σκιαγραφηθεί η πορεία του ομίλου καθώς επίσης η αναπτυξιακή και οικονομική πορεία του ομίλου μέσα από τη 30χρονή πορεία του. Τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση του παραπάνω θέματος είναι ότι η εταιρεία Goody’s κατάφερε μέσα από μια 30χρονη πορεία να έχει 175 ιδιαίτερα επιτυχημένα εστιατόρια στην Ελλάδα και 10 στο εξωτερικό. Είναι η πρώτη που εφάρμοσε την μέθοδο του Franchising στην Ελλάδα και αυτό έχει ως συνέπεια την κερδοφόρο πορεία που έχει μέχρι σήμερα. Κατά το 2002 οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 175 εκατομμύρια ευρώ, ο κύκλος εργασιών τα 124 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη προ φόρων τα 14.5 εκατομμύρια ευρώ. Σε ενοποιημένο επίπεδο ο όμιλος Goody’s κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003 παρουσίασε γενική βελτίωση στα οικονομικά του αποτελέσματα. Ενδεικτικά βλέπουμε ότι οι πωλήσεις της αλυσίδας έφτασαν τα 197 εκατομμύρια ευρώ. Και η οικονομική και αναπτυξιακή πορεία του ομίλου Goody’s συνεχίζεται...

Thesis
NonPeerReviewed

Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.