Εφαρμογές διεπιχειρησιακού ηλεκτρονικού επιχειρείν (Β2Β) στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εφαρμογές διεπιχειρησιακού ηλεκτρονικού επιχειρείν (Β2Β) στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ραγιού, Χρυσούλα

Με τον όρο B2B(business -Ιο-όϋβιπΘββ^ναφερόμαστε στις συναλλαγές πωλητών και αγοραστών με ηλεκτρονικό τρόπο. Μια τέτοια κλειστή αγορά έχει αρκετά οφέλη όπως μικρότερο κόστος ,μεγαλύτερη διαφάνεια , καλύτερο έλεγχο. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο συναντάμε κάποιες κατηγορίες όπως είναι οι ηλεκτρονικές αγορές(Θ-Μ8ΓΚΘίρ!80Θ),οι ηλεκτρονικές προμήθειες (e-Procurement)^ οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auction). Οι ηλεκτρονικές αγορές είναι τόποι ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του διαδικτυου ώστε να διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές ,παράλληλα οι ηλεκτρονικές προμήθειες επιτρέπουν σε αγοραστές και πωλητές να επιτυγχάνουν καλύτερες συμφωνίες και χαμηλό κόστος ενώ οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες είναι η υπηρεσία με την οποία δημοπρατούνται μεγάλες ποσότητες προϊόντων και έτσι διακινείται μεγαλύτερη χρηματική αξία. Τέτοιου είδους ηλεκτρονικές αγορές έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές όπως η Yassas όπου δραστηριοποιείται στο χώρο των προμηθειών των ξενοδοχείων,catering,νοσοκομείων και ναυτιλιακών εταιριών .Η Sansung όπου επεκτείνεται στο Β2Β για την διάθεση εξειδικευμένων προίοντων .Η WorkXl και η Molesworth Fruit. Ενώ και στον τουρισμό αλλά και στον δημόσιο τομέα βρίσκει εφαρμογές το Β2Β. Τέλος αξίζει να αναφέρουμε και τα σημαντικότερα ελληνικά e-Marketplace όπως Be24,ΩΝΙΑ-ΝΕΤ,Cosmoone.Επισημάνουμε λοιπόν ότι το Β2Β έχει σημαντικά οφέλη καθώς το 2003 κυμάνθηκαν στα 2,5 με 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια ενώ εκτιμάται ότι το 2007 κυμάνθηκαν στα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια .

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.