Παρορμητική κατανάλωση των Ελλήνων καταναλωτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Παρορμητική κατανάλωση των Ελλήνων καταναλωτών

Τερψοπούλου, Αναστασία

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διαπιστωθεί αν οι Έλληνες καταναλωτές προβαίνουν ή όχι σε παρορμητικές αγορές, τα συναισθήματα που συνοδεύουν την εν λόγω διαδικασία, καθώς και τις μετέπειτα συνέπειες για το άτομο και την κοινωνία. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος με δομημένο ερωτηματολόγιο, βάσει της πενταβάθμιας κλίμακας Likert. Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά την Ελληνική αγορά και δείχνουν ότι ένα ποσοστό της τάξης του 35 με 40% των Ελλήνων καταναλωτών δρα παρορμητικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.