Επενδύσεις σε κινητές αξίες: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, ομόλογα: εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Επενδύσεις σε κινητές αξίες: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, ομόλογα: εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Μπουρλέτσικας, Βασίλειος
Μαργαρίτη, Ελένη

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις βασικές επιλογές ενός επενδυτή σε κινητές αξίες. Από τη μία, υπάρχει η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια, που χαρακτηρίζεται από το σύνολο των κεφαλαίων που τοποθετούνται από μεριδιούχους κι οι οποίοι σε αντάλλαγμα λαμβάνουν τον αντίστοιχο αριθμό μεριδίων. Από την άλλη, η επένδυση σε μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα μερίδιο μίας επιχείρησης. Και τέλος, η επένδυση σε ομόλογα δηλαδή η επένδυση σε τίτλους που περιέχουν επίσημη δήλωση του εκδότη ότι θα πληρώσει ορισμένο ποσό, σε συγκεκριμένη ημερομηνία και με ορισμένο επιτόκιο. Το μόνο που μπορεί να κάνει ένας μελλοντικός επενδυτής είναι να εξετάσει προσεκτικά κάθε μορφή επένδυσης είτε μόνος του είτε με τη βοήθεια κάποιας εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου και να επιλέξει αυτή που ικανοποιεί περισσότερο τις ανάγκες του.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμοιβαία κεφάλαια
Επενδύσεις κεφαλαίου
Μετοχές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.