Το πρόβατο της φυλής Σερρών: ανασκόπηση βιβλιογραφίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Το πρόβατο της φυλής Σερρών: ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Παντράκη, Χριστίνα

Το Σερραϊκό πρόβατο, είναι υψηλόσωμο και κατατάσσεται στην κατηγορία των μακρόουρων, λεπτόουρων ομοιόμαλλων φυλών προβάτων (τύπου Ruda). Εκτρέφεται στις πεδινές και στις ημιορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με κοιτίδα εκτροφής του την πεδιάδα του Νομού Σερρών. Το πρόβατο της φυλής Σερρών χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ανθεκτικό πρόβατο με αξιοσημείωτη ικανότητα προσαρμογής σε μεγάλο εύρος οικολογικών συνθηκών. Η φυλή Σερρών χαρακτηρίζεται ως σχετικά πρώιμη φυλή. Οι προβατίνες εμφανίζουν για πρώτη φορά αναπαραγωγική δραστηριότητα τον επόμενο χρόνο από την γέννηση τους. Ωστόσο, καλά διατρεφόμενες αμνάδες μπορούν να εμφανίσουν αναπαραγωγική δραστηριότητα ακόμη και από την ηλικία των 8-9 μηνών, όταν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστο το 60% του βάρους των ενηλίκων. Το 40% περίπου των ζυγουριών εμφανίζει τον πρώτο οργασμό στην ηλικία των δέκα μηνών, ενώ το 75% περίπου γεννά για πρώτη φορά στην ηλικία περίπου των 18 μηνών. Ο μέσος όρος του βαθμού ωοθηλακιορρηξίας ανά θηλυκό υπολογίζεται σε 1,48 ωάρια. Η πολυδυμία των προβατινών της φυλής κυμαίνεται μεταξύ 1,2 με 1,6 αμνούς/ τοκετό. Η μέση διάρκεια του οίστρου υπολογίζεται σε 1,6 ημέρες και δεν μεταβάλλεται με την εποχή. Η οιστρική περίοδος συνήθως ξεκινά από τις αρχές Αυγούστου και επεκτείνεται μέχρι και τον Φεβρουάριο.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.