Θαλάσσιος τουρισμός, προοπτικές, διεθνής ανταγωνισμός, προτεινόμενες λύσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Θαλάσσιος τουρισμός, προοπτικές, διεθνής ανταγωνισμός, προτεινόμενες λύσεις

Λαμπρινοπούλου, Μαρία-Ελένη

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον θαλάσσιο τουρισμό, τις προοπτικές, τον διεθνή ανταγωνισμό και τις προτεινόμενες λύσεις του διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα. Σκοπός είναι να παρουσιαστεί ο θαλάσσιος τουρισμός ως ένα ξεχωριστό είδος τουρισμού, αναλύοντας την παρούσα κατάσταση, τα προβλήματα, τις προτεινόμενες λύσεις και τις προοπτικές του, αναδεικνύοντας έτσι την σημαντικότητα του για μία χώρα. Ασχολείται με την ανάλυση της ευρύτερης έννοιας του θαλάσσιου τουρισμού και την ανάλυση των ειδών του με επικέντρωση στην κρουαζιέρα, το πιο επικερδές είδος του. Παρουσιάζεται το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον του θαλάσσιου τουρισμού καθώς και η μεγάλη οικονομική σημασία που έχει για ένα κράτος. Παρουσιάζεται επίσης, η κατάσταση στην Ελλάδα και ειδικότερα όσον αφορά την κρουαζιέρα, καθώς και οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην δραστηριότητα ξένων κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια και οι επιπτώσεις τους. Αναλύονται οι προοπτικές του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού με τις υπάρχουσες υποδομές αλλά και μετά την λήψη των απαραίτητων μέτρων που θα οδηγήσουν σε αύξηση της ζήτησης της Ελλάδας ως προορισμό. Τέλος, παρουσιάζεται μια σειρά συμπερασμάτων που αφορούν την σημαντικότητα του θαλάσσιου τουρισμού για μια χώρα και ειδικά για την Ελλάδα, τη συνεχή αύξηση της ζήτησης της κρουαζιέρας, τις αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της Ελλάδος που προκαλούν οι περιορισμοί στη δραστηριότητα των ξένων κρουαζιερόπλοιων και τέλος, την αύξηση των προοπτικών του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα, εφόσον αποφασίσει την υλοποίηση σημαντικών μέτρων και δεν αρκεστεί σε ότι ήδη διαθέτει από τη «φύση» της όπως η γεωγραφική της θέση και το κλίμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Θαλάσσιος τουρισμός
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.