Πολιτιστικό μάρκετινγκ. Συγκριτική μελέτη επικοινωνιακής πολιτιστικής πολιτικής: βυζαντινού μουσείου Καστοριάς και βυζαντινού μουσείου Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Πολιτιστικό μάρκετινγκ. Συγκριτική μελέτη επικοινωνιακής πολιτιστικής πολιτικής: βυζαντινού μουσείου Καστοριάς και βυζαντινού μουσείου Θεσσαλονίκης

Κασνακίδου, Χριστίνα-Ειρήνη
Ιγνατίδου, Σοφία

Ο αρχικός στόχος της εργασίας, είναι να κατανοήσουμε αν στον Ελλαδικό χώρο γίνονται κάποιες επικοινωνιακές ενέργειες και αν χρησιμοποιούνται κάποια μέσα, εργαλεία και μέθοδοι από τα μουσεία ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κόσμου. Οι όροι που θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα είναι το πολιτιστικό μάρκετινγκ και η επικοινωνιακή πολιτιστική πολιτική. Ο όρος πολιτιστικό μάρκετινγκ σχετίζεται με την «ανάγκη» προώθησης των υπηρεσιών που παρέχει ένα μουσείο στο εξωτερικό του περιβάλλον, δηλαδή στο κοινό. Επιπρόσθετα ένας άλλος όρος που θα μας απασχολήσει στην παρούσα εργασία είναι η επικοινωνιακή πολιτιστική πολιτική, όπου ορίζεται ως ένας προγραμματισμός ή μια στρατηγική, που χρησιμοποιείται από τον οργανισμό (μουσείο) μέσα από διάφορες τεχνικές και μέσα επικοινωνίας, να καταφέρει να επιτύχει τον σκοπό του που δεν είναι άλλος από την προσέλκυση του κοινού στον χώρο του μουσείου. Ο βασικός στόχος των δύο όρων στην παρούσα εργασία είναι με ποιον τρόπο και ποια μέσα θα καταφέρουν να προσελκύσουν το κοινό στον χώρο του μουσείου, όπου είναι και το βασικό στοιχείο για την βιωσιμότητα του. Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τοπικό επίπεδο με δείγμα κατοίκους του νόμου Θεσσαλονίκης και του νομού Καστοριάς θα κατανοήσουμε σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούν τα μουσεία το πολιτιστικό μάρκετινγκ και την επικοινωνιακή πολιτιστική πολιτική. Επιπρόσθετα, θα ενημερωθούμε αν δημιουργούνται διάφορες δραστηριότητες και πόσο έχει ενημερωθεί το κοινό για τις δραστηριότητες αυτές. Η παρούσα εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα μουσεία στις μικρές πόλεις δεν χρησιμοποιούν το πολιτιστικό μάρκετινγκ και την επικοινωνιακή πολιτιστική πολιτική ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα γίνεται μια προσπάθεια σε πρωταρχικό στάδιο. Κλείνοντας ακολουθούν τα συμπεράσματα, καθώς και σκέψεις για μελλοντικές δράσεις ώστε να υπάρξει κάποια εξέλιξη στην επικοινωνία των μουσείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.