Πληροφορικά συστήματα και αποτελεσματικό management: τα πληροφοριακά συστήματα ως εργαλείο άσκησης εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Πληροφορικά συστήματα και αποτελεσματικό management: τα πληροφοριακά συστήματα ως εργαλείο άσκησης εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης

Τζιριμπάκα, Αικατερίνη

Η σύγχρονη εποχή θα μπορούσε αδιαμφισβήτητα να χαρακτηριστεί ως «εποχή της πληροφορίας», δεδομένου ότι στους συμβατικούς παραδοσιακούς συντελεστές παραγωγής έχει επιπλέον προστεθεί αυτός της πληροφορίας. Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό πως τα δεδομένα, για την ακρίβεια τα επεξεργασμένα δεδομένα, δηλαδή η πληροφορία είναι ο νέος παραγωγικός συντελεστής ο οποίος μπορεί να προσδώσει μεγάλη ώθηση στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται την εξέλιξη αυτή σπεύδουν να επενδύσουν σε αυτό μέσω τον πληροφοριακών συστημάτων και έτσι η χρήση και η εφαρμογή τους συνεχώς αυξάνεται. Στην παρούσα εργασία μελετάται η έννοια των πληροφοριακών συστημάτων τα οποία με την σωστή χρήση τους προσδίδουν στο αποτελεσματικό μάνατζμεντ. Επιπλέον διερευνάται η σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου καθώς αποδεικνύεται πως η άσκησή του με τη συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων μέσα σε μια επιχείρηση, της προσδίδει αξία, ενώ αναβαθμίζει τις λειτουργίες της συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης, διαχείρισης και διοίκησής της. Η έρευνα έγινε με την μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της μελέτης περίπτωσης στο πλαίσιο μιας ελληνικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Η χρήση και εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων στην εταιρεία αυτή, απέδειξε πως ωφελεί τόσο στην αποτελεσματικότητα του μάνατζμεντ όσο και στην άσκηση του εσωτερικού της ελέγχου.

Thesis
NonPeerReviewed

CRM (Customer relationship management)
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.