Διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό

Σμυρνή, Γεωργία

Σημαντικός παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη κάθε αναπτυσσόμενού και μη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των μη ενταγμένων κρατών-μελών είναι ο τουρισμός, γι’ αυτό το λόγο εδώ και χρόνια προσπαθούν να βρεθούν λύσεις για την διαχείριση κρίσης του. Η ανυπαρξία μιας σύγχρονης δομής εθνικού τουριστικού Μάρκετινγκ εξηγεί την αδυναμία να αντιμετωπίσουμε κρίσεις και αρνητικά δημοσιεύματα με στοιχειωδώς αποτελεσματικό τρόπο. Κρίσεις, όπως, φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές ενέργειες κ.λπ. Πάνω σε αυτό το θέμα βασίζονται αρκετές επιστημονικές έρευνες για την διαχείριση κρίσεων. Ο τρόπος για την διαχείριση κρίσεων γίνεται με την εφαρμογή προγράμματος σχεδιασμού Μάρκετινγκ του πρέπει να ακολουθεί κάθε κρατικός-τουριστικός οργανισμός, της αναπτυσσόμενης τουριστικής περιοχής. Σύμφωνα, με έρευνες του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι: S Η διαφήμιση του τουρισμού. S Η αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών S Η ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης του εγχώριου καταναλωτή. Ακολουθούν τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, η ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, οι επαφές με φορείς στο εξωτερικό και τα προγράμματα τουρισμού για νέους. Μέχρι και σήμερα έχουν βρεθεί κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί κατά την διάρκεια των ερευνών, αλλά θα πρέπει να εντατοποιηθούν οι έρευνες για την επίλυση των προβλημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική οικονομία
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.