Οι διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες και οι εξαγωγικές προοπτικές των ελληνικών προϊόντων στη διεθνή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οι διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες και οι εξαγωγικές προοπτικές των ελληνικών προϊόντων στη διεθνή αγορά

Αλμασίδου, Χρυσούλα

Το αντικείμενο έρευνας της εργασίας είναι οι εξαγωγικές προοπτικές των ελληνικών προϊόντων και οι επιχειρηματικές συνεργασίες της Ελλάδος,θέμα που χρήζει μεγάλης προσοχής αφού αυτό επηρεάζει την οικονομία και τη θέση της χώρας μας στη διεθνή αγορά. Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν τρόποι οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν στη χώρα μας τα εφικτά αποτελέσματα.Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι η χαμηλή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και ο λόγος είναι είτε ότι απουσιάζουν από τις αναδυόμενες αγορές είτε πάλι γιατί οι ελληνικές εταιρείες αδυνατούν να καταλάβουν τα μελλοντικά πρότυπα και να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους. Η ελληνική επιχείρηση θα πρέπει να κατευθύνει τους πόρους της στο τρισδιάστατο πεδίο: κέρδος για την επιχείρηση-κέρδος για τον ενδιάμεσο-κέρδος για τον πελάτη. Η συντονισμένη προβολή και προώθηση,η συμμετοχή σε εκθέσεις και άλλοι τρόποι που εφαρμόζει το μάρκετινγκ μπορούν να επιφέρουν στην επιχείρηση τα επιθυμητά αποτελέσματα, ανάπτυξη και βελτίωση της εικόνας της. Η Ελλάδα έχει μια εξωστρεφή οικονομία. Οι συνεργασίες της με πολλές χώρες είναι σε ανάπτυξη αυτό όμως δεν αλλάζει την δυσμενή σχέση εξαγωγών-εισαγωγών που είναι 1 προς 3,5. Για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας ο ΣΕΒΕ έχει δημιουργήσει μια σειρά διεργασιών έτσι ώστε η Ελλάδα σε 10-20 χρόνια να αποκτήσει το αναγκαίο βάθρο για την οικοδόμηση της οικονομικής της ανάπτυξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνής αγορά
Εξωτερικό εμπόριο
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.