Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης: μια περιφερειακή εξέταση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης: μια περιφερειακή εξέταση

Κόσυβα, Ουρανία

Η παρούσα εργασία δεν έχει σκοπό να επικεντρωθεί στο σαθρό πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο της χώρας, το οποίο δεν ήταν σε καμία περίπτωση κατάλληλο για να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια κατάσταση. Σκοπός της είναι μέσα από ένα αναλυτικό πλαίσιο παρουσίασης των κρίσεων, να αναδείξει την έννοια της σημασίας του χώρου και των ανισοτήτων που εμφανίζονται μέσα σε αυτόν και να καταστήσει κατανοητό, πως κάθε περιοχή παρουσιάζει τις δικές της ανάγκες και είναι πιθανόν να χρήζει ειδικότερης μεταχείρισης σε ζητήματα στα οποία είτε υστερεί είτε πλεονεκτεί. Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτικότερη σε περιόδους ανισορροπίας, όπως αυτή της οικονομικής κρίσης. Οι διαφορές των περιφερειών θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν μέσα από την παράθεση των θεμελιωδών οικονομικών δεδομένων του εισοδήματος, της παραγωγής, της απασχόλησης και των καταθέσεων. Έτσι, θα τεθεί στο επίκεντρο η επίδοση της καθεμίας περιφέρειας χωριστά, επίδοση που παραγνωρίζεται από τους σχεδιαστές της οικονομικής πολιτικής, των ενδιαφέρον των οποίων περιστρέφεται γύρω από τα συνολικά μεγέθη.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.