Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Γυναίκα και διαδίκτυο

Σιώμου, Σοφία

Στην παρούσα εργασία ο κεντρικός στόχος είναι η κατάθεση στοιχείων από την βιβλιογραφία και το διαδίκτυο για τη χρήση του διαδικτύου τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες Επίσης, η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζεται στη μελέτη της σχέσης γυναίκας και διαδικτύου. Αναφέρεται στα θετικά στοιχεία και τις αρνητικές πτυχές της χρήσης του, όπως και στις βασικότερες χρήσεις του. Έγινε μια ιστορική αναδρομή της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μια πλήρης ενημέρωση για θέματα πλοήγησης, στις υπηρεσίες και τα μέρη του παγκόσμιου ιστού. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διάφορες χρήσεις του διαδικτύου κυρίως πάνω σε θέματα: επικοινωνίας, ενημέρωσης, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας. Στο τελευταίο μέρος γίνεται εκτενής σύγκριση ανάμεσα στα δύο φύλα και παρουσίαση συμπερασμάτων έπειτα από μελέτη η οποία περιελάμβανε ερωτηματολόγια, τα οποία και συμπληρώθηκαν από 25 γυναίκες και 25 άντρες.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο (Internet)
Γυναίκα - Κοινωνικά και ηθικά προβλήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.