Τουριστική ανάπτυξη και εθιμικές εκδηλώσεις: η περίπτωση της Κέρκυρας = Tourism Development and Customary Events: the Case of Corfu

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Τουριστική ανάπτυξη και εθιμικές εκδηλώσεις: η περίπτωση της Κέρκυρας = Tourism Development and Customary Events: the Case of Corfu

Χρονοπούλου, Ευσταθία

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο αναπτυγμένους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναλυθούν οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχουν αναπτυχθεί στην Κέρκυρα και ιδιαίτερα οι εθιμικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο νησί των Φαιάκων. Αρχικά γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού ως εναλλακτικό πρότυπο ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού. Ειδικότερα, αναλύονται οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται στο νησί των Φαιάκων. Εκτός των άλλων, γίνεται εκτενέστερη αναφορά στα ήθη και έθιμα του νησιού. Τέλος, θα αναλύσουμε την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στο νησί της Κέρκυρας, και θα εξάγουμε συμπεράσματα για τουριστικό προϊόν της Κέρκυρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός
Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.