Τα κυριότερα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των πτηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Τα κυριότερα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των πτηνών

Ματζίρης, Χρήστος

Αυτή η πτυχιακή εργασία, είναι μία προσπάθεια συγκέντρωσεις των κυριοτέρων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων των πτηνών. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε πέντε (5) κατηγορίες νοσημάτων: Ιογενή, Βακτηριακά, Μυκητιακά, Πρωτοζωικά, Παρασιτικά. Ειδικότερα σκιαγραφούνται τα κυριότερα νοσήματα των παραπάνω κατηγοριών. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να τονιστούν οι αιτίες, τα χαρακτηριστικά, τα συμπτώματα και η θεραπευτική αντιμετώπιση της κάθε ασθένιας με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι προσιτή και κατανοητή στον κάθε αναγνώστη. Σημαντική επίσης σ΄αυτήν την προσπάθεια είναι η συμβολή του φωτογραφικού υλικού που εμπεριέχεται στην εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζώα - Ασθένειες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.