Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και οι επιδράσεις της στην οικονομική και κοινωνική πολιτική της πολιτείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και οι επιδράσεις της στην οικονομική και κοινωνική πολιτική της πολιτείας

Ντάλλα, Καλλιόπη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύεται το φαινόμενο της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα και πως αυτή επιδρά στην οικονομική και κοινωνική πολιτική της πολιτείας. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος, που αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες ύπαρξης και ανάπτυξης της φοροδιαφυγής. Το δεύτερο κεφάλαιο, απαντάει στα ερωτήματα σχετικά με τον ορισμό της φοροδιαφυγής, τα αίτιά της, ποιές οι συνέπειες αυτής καθώς και για το ποιές είναι οι μέθοδοι μέτρησης και ποιά τα μέτρα του κράτους για τη μείωση της φοροδιαφυγής. Το μέγεθος της φοροδιαφυγής δεν είναι το ίδιο σε όλες τις χώρες, αλλά και όλοι οι φορολογούμενοι δεν έχουν την ίδια τάση για φοροδιαφυγή. Στο τρίτο κεφάλαιο σχολιάζουμε την επίδραση της διαφθοράς γενικότερα και τις επιδράσεις που ασκεί στην πολιτεία. Εδώ κρίνεται απαραίτητο να γίνει η διάκριση μεταξύ των δύο φαινομένων, της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Η πράξη της διαφθοράς, όπως και κάθε άλλη ανθρώπινη ενέργεια, είναι μια πράξη αντίδρασης που εκδηλώνεται όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της εργασίας αναλύει τα μέτρα που καταβάλλει το κράτος για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την προσπάθεια συμμόρφωσης των φορολογούμενων με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική πολιτική
Οικονομική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.