Μέσα προβολής και διαφήμισης που χρησιμοποιούν εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί για τη γούνα (μελέτη περίπτωσης ελληνικής ομοσπονδίας γούνας)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μέσα προβολής και διαφήμισης που χρησιμοποιούν εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί για τη γούνα (μελέτη περίπτωσης ελληνικής ομοσπονδίας γούνας)

Τραχανάς, Απόστολος

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει τα μέσα διαφήμισης και τα διάφορα εργαλεία του μάρκετινγκ, όπως είναι η προώθηση και η διαφήμιση που χρησιμοποιούν οι διάφοροι οργανισμοί γούνας, ιδιαίτερα, η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, έτσι ώστε να προωθηθεί το εν λόγω προϊόν. Ειδικότερα, μέσα από την παρουσίαση των μέσων και των μεθόδων διαφήμισης, όπως είναι η έντυπη, η τηλεοπτική διαφήμιση, η διαφήμιση μέσω Internet, η συμμετοχή σε εκθέσεις ανά τον κόσμο, η σύναψη συνεργασιών κ.ά., γίνεται μια προσπάθεια να τονιστεί η σημαντικότητά τους και τα θετικά αποτελέσματα που αυτά μπορεί να έχουν στην προβολή του κλάδου της γούνας και στην ανοδική του πορεία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι μέθοδοι για την άντληση και την ανάλυση των απαραίτητων στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, από μελέτες οι οποίες έχουν διεξαχθεί από ερευνητικά κέντρα και αφορούν τον κλάδο της γούνας, από τον επίσημο ιστότοπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, από μια ημιδομημένη σε βάθος face-to-face συνέντευξη με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, που διεξήγαγε ο συγγραφέας σχετικά με το ρόλο, τις δραστηριότητες και τις μεθόδους διαφήμισης, καθώς και με την παράθεση της ανάλυσης SWOT του εν λόγω οργανισμού, ένα εργαλείο πολύ σημαντικό για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Προώθηση πωλήσεων
Γουνοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.