Οι υποχρεωτικές και οι αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διεχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της οινοποιίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οι υποχρεωτικές και οι αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διεχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της οινοποιίας

Μαραγιάννης, Απόστολος

Η εργασία αυτή παρουσιάζει στοιχεία όσον αφορά τις Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του οίνου στηριζόμενη σε στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας. Δίνει έμφαση στις διαδικασίες ποιότητας απο το σημείο εκκίνησης της αγοράς α' υλών εώς την εξαγωγή του τελικού προϊόντος, στις διεθνείς αγορές. Αναφέρεται επίσης στα προϊόντα εμπορίας των ελληνικών οινοποιητικών επιχειρήσεων καθώς και με ποιές διαδικασίες παράγεται το καθένα. Αυτές οι διαδικασίες έχουν τελειοποιηθεί χρησιμόποιώντας συστήματα διαχειρήσης-πιστοποίησης ποιότητας όπως το HAACP και το ISO 9001:2000 και αναφέρεται ο τρόπος που ενεργούν αυτά τα συστήματα σε κάθε ξεχωριστό στάδιο της οινοποιίας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται πίνακες για να υπάρξει καλύτερη πληροφόρηση και απεικόνηση των στοιχείων όλων αυτών που σχετίζονται με την κατανομή παραγωγής σταφυλιών σε επίπεδο Ε.Ε. αλλα και παγκόσμιο, για να μπορέσουν να συγκριθούν πιο άμεσα τα διαθέσιμα στρέμματα για παραγωγή οινάμπελων και των τελικών προιόντων προς εξαγωγή. Τα αποτελέσματα αυτών, δείχνουν το μέγεθος της παραγωγής, της αγοράς, καθώς και τα διαθέσιμα στοιχεία για τις εκτάσεις των αμπελώνων της Ελλάδας με τις αντίστοιχες χωρών μελών της Ένωσης φανερώνουν πως η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις απέχοντας κατά πολύ από τις εκτάσεις των υπολοίπων χωρών. Επίσης, παρουσιάζονται τα διάφορα συμπεράσματα που προέκυψαν από την όλη συλλογή των στοιχείων καθώς και οι δυνατότητες που συνεπάγονται από αυτά.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Οινοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.