Η χρήση του διαδικτύου και οι επιπτώσεις του στην ψυχολογία των εργαζομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η χρήση του διαδικτύου και οι επιπτώσεις του στην ψυχολογία των εργαζομένων

Καρούσος, Στέφανος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία περιγράφονται και αναλύεται η χρήση του διαδικτύου και οι επιπτώσεις του στην ψυχολογία των εργαζομένων. Σκοπός είναι η αποκάλυψη της ορθότητας ή όχι της εθιστικής φύσης του διαδικτύου. Το σημαντικότερο συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από την μελέτη των συγκεντρωμένων στοιχείων είναι ότι η διαταραχή του διαδικτυακού εθισμού παραμένει σε αμιγώς θεωρητικό επίπεδο και αναπόδεικτη , ενώ έρχεται σε σύγκρουση με τον ορισμό του διαδικτύου ως ηλεκτρονικού κοινωνικού μέσου . Ωστόσο το διαδίκτυο βρίσκεται σε θέση να επηρεάσει αρνητικά την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση και την πνευματική ευημερία ενός εργαζομένου κυρίως μέσω της πληροφοριακής υπερφόρτωσης που προκαλεί και της διαρκούς απόσπασης της προσοχής του εργαζομένου από τις παρελκόμενες τεχνολογίες του όπως: chatting, instant messaging, newsgr oups, bulletin boards, multimedia streaming, e-mail και e-mail spamming. Τα παραπάνω μπορεί να επιφέρουν παράλυση της κριτικής σκέψης και να οδηγήσουν σε αλλεπάλληλες λανθασμένες αποφάσεις. Το διαδικτυακό τυχερό παίγνιο μπορεί να έχει μη αναστρέψιμες καταστρεπτικές συνέπειες όπως είναι η αυτοκτονία, χωρίς ωστόσο να οφείλεται άμεσα στη φύση του διαδικτύου αλλά στον τρόπο χρησιμοποίησης του. Παρόλα αυτά, μέσω των παιχνιδιών M.M.O.P.R.Gs ένας εργαζόμενος μπορεί να αναπτύξει ζωτικές δεξιότητες, απαραίτητες για την επιβίωση στις σημερινές συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού ανεύρεσης και διατήρησης εργασιακής θέσης όπως: ανάθεση ρόλων, εκχώρηση αρμοδιοτήτων και έργων σε άτομα εργασιακής ομάδας, διαχείριση κρίσεων, διοικητικό σχεδιασμό, παρακίνηση και κίνητρα δράσης γα τα άτομα της ομάδας, αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών, αντιμετώπιση συγκρούσεων, προώθηση πίστης και συνοχής της ομάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι
Διαδίκτυο (Internet)
Ψυχολογία - Έρευνα - Μεθοδολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.