Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις της Κύπρου με τις χώρες της Ε.Ε. και τις τρίτες χώρες. Προβλήματα και προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις της Κύπρου με τις χώρες της Ε.Ε. και τις τρίτες χώρες. Προβλήματα και προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου

Κωνσταντινίδης, Κυριάκος

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανάλυση του εξωτερικού εμπορίου και τις διμερείς εμπορικές σχέσεις της Κύπρου με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τρίτες χώρες, αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν στο εξωτερικό της εμπόριο. Το έτος 2006 θεωρείται αρκετά προσοδοφόρο για την κυπριακή οικονομία, διότι τόσο οι συνολικές εισαγωγές αγαθών όσο και των εγχώριων εξαγωγών παρουσίασαν αύξηση γύρω στο 9% και 3% αντίστοιχα σε σχέση με το 2005. Αντίθετα, παρατηρείται μείωση της τάξεως του 16% στις επανεξαγωγές όπου ο μεγαλύτερος όγκος κατευθύνθηκε στις χώρες της Ε.Ε.. Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου και οι εμπορικές συναλλαγές με τα διάφορα κράτη - μέλη παρουσιάζουν μια θεαματική ανάπτυξη, η οποία απεικονίζεται με τον καλύτερο τρόπο στα στοιχεία που συντάσσουν τακτικά φορείς όπως είναι η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, η Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου, το Κυπριακό, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΚΕΒΕ), αλλά και τη Eurostat. Κάθε χρόνο καταβάλλονται προσπάθειες και μέτρα με στόχο την αύξηση των εξαγωγών, αλλά και τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.