Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού

Δημουλά, Ελένη

Η παρούσα εργασία επιχείρησε να μελετήσει το φαινόμενο του ηλεκτρονικού εκφοβισμού στην πόλη των Τρικάλων, σε μαθητές από τρία φροντιστήρια στο κέντρο της πόλης. Για τη συλλογή των στοιχείων επιλέξαμε τη χρήση ερωτηματολογίου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας δεν προέκυψε ξεκάθαρη εικόνα για τη θυματοποίηση μέσα από το διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο, το ποσοστό των θυμάτων βρίσκεται στο 2.7%, ομοίως και το ποσοστό των θυτών, καθώς το θύμα είναι ταυτόχρονα και θύτης ηλεκτρονικής βίας. Καταφέραμε όμως να συγκεντρώσουμε στοιχεία για τις μορφές ηλεκτρονικής βίας(email, Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης, φωτογραφίες /εικόνες/βιντεοκλίπ, ιστοσελίδες, τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα, φωτογραφίες/εικόνες/βιντεοκλίπ ), μέσα από τις απαντήσεις των παιδιών-παρατηρητών, το 27.03%, έχει υπάρξει παρατηρητής ηλεκτρονικής βίας μέσα από Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης(Facebook, Twitter) όπου συγκέντρωσαν και το μεγαλύτερο ποσοστό. Πιθανότατα, το κλειστό κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και το μικρό μέγεθος των τμημάτων, να μην ήταν ευνοϊκό, ώστε οι μαθητές να δώσουν θετικές απαντήσεις αναφορικά με την θυματοποίηση μέσα από το διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο. Θα μπορούσε να μελετηθεί το φαινόμενο σε άλλες δομές(ηλικίες , τύποι ερωτήσεων, μεγαλύτερο δείγμα, άλλους τόπους εκτός από φροντιστήρια) για μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την διαδικτυακή θυματοποίηση, αλλά και να μελετηθεί και από μια άλλη οπτική, εξετάζοντας τις επιπτώσεις στην κοινωνία, για μια πιο σφαιρική αντίληψη του φαινομένου. Πέραν των ποικίλων τρόπων που θα μπορούσε να συμβάλει η κοινωνία, οι διάφοροι φορείς, η οικογένεια και το κάθε άτομο χωριστά, ουσιαστική θα μπορούσε να είναι και η συμβολή του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, στην αντιμετώπιση του φαινομένου, με διοργάνωση ημερίδας για τους κινδύνους και τις αυταπάτες που ευδοκιμούν στο χώρο του διαδικτύου αλλά και πως μπορεί να υπάρξει ωφέλιμη και ασφαλή αξιοποίηση αυτού, ως μαζικό μέσο επικοινωνίας και έκφρασης.

Thesis
NonPeerReviewed

Βία
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.