Ο εφαρμοσμένος σχεδιασμός marketing των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο εφαρμοσμένος σχεδιασμός marketing των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας

Δασκαλέλος, Γεώργιος

Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στον εφαρμοσμένο σχεδιασμό Marketing που υλοποιούν ή που θα έπρεπε να υλοποιούν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδος, και οι οποίες θέλουν να είναι ανταγωνιστικές, στο σύγχρονο και συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον Marketing που δραστηριοποιούνται, το να είναι μια επιχείρηση ανταγωνιστική είναι πιο δύσκολο και επιτακτικότερο από ποτέ. Στην εργασία πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στις θεμελιώδεις αρχές και θεωρήσεις της επιστήμης του Marketing, στα κυριότερα εργαλεία, στις πολιτικές και στα αντικειμενικά πορίσματα που διέπουν την επιστήμη και που πρέπει να αποτελούν όπλα στη φαρέτρα κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Ουσιαστικά η διαφορά του σχεδιασμού Marketing μιας μικρομεσαίας επιχείρησης έναντι του σχεδιασμού Marketing μιας μεγάλης-πολυεθνικής εταιρείας έγκειται κυρίως στο γεγονός της πρακτικότητας, της απλότητας και της εύκολης κατανόησης και κατά προέκταση υλοποίησης, από τη πλευρά των ιδιοκτητών και των στελεχών της μικρομεσαίας επιχείρησης. Μέσω της εργασίας θα γίνει προσπάθεια να αποσαφηνιστούν κάποιες έννοιες του Marketing από τη πρακτική τους σκοπιά και όσο το δυνατόν πιο απλά και κατανοητά γίνεται. Πριν όμως την ανάλυση των εννοιών Marketing, θα αποσαφηνιστούν κάποιοι όροι σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επίσης θα γίνει αναφορά στα κυριότερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία διέπουν την Ελληνική και Ευρωπαϊκή οικονομία, έτσι ώστε να παρουσιαστεί ένα ευρύτερο αντικειμενικό πεδίο διερεύνησης των δυνατοτήτων, ευκαιριών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό οικονομικό χάρτη.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ - Διοίκηση και οργάνωση
Επιχειρηματικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.