Η εφαρμογή του κοινού τελωνειακού δασμολογίου και της κοινής εμπορικής πολιτικής στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η εφαρμογή του κοινού τελωνειακού δασμολογίου και της κοινής εμπορικής πολιτικής στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λυμπούδης, Νικόλαος

Η εργασία αυτή παρουσιάζει στοιχεία όσον αφορά την εφαρμογή του κοινού τελωνειακού δασμολογίου και της κοινής εμπορικής πολιτικής στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηριζόμενη σε δεδομένα ευρωπαϊκών εκθέσεων των τελευταίων χρόνων. Αρχίζοντας αναφέρει την δημιουργία, την σύσταση και την ιδιαιτερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη λειτουργία της σε σχέση με το εμπόριο. Δίνει έμφαση στην σπουδαιότητα, τη δημιουργίας του κοινού τελωνειακού δασμολογίου στον τρόπο που λειτουργεί και στο πως συμβάλει δραστικά στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αλλά και στις εμπορικές συναλλαγές της Κοινότητας με τρίτες χώρες. Αναλύει τις βασικές λειτουργίες του κοινού τελωνειακού δασμολογίου, καθώς αναλύει την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διαδικασίες πολιτικής που ακολουθεί στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες καθώς και την προστατευτική πολιτική και τα μέτρα εμπορικής άμυνας που ασκεί. Εν κατακλείδι παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας που προηγήθηκε, καθώς και οι προοπτικές που απορρέουν από αυτά.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.