Η διαφήμιση ως μέσο προβολής των βιομηχανικών προϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η διαφήμιση ως μέσο προβολής των βιομηχανικών προϊόντων

Μπαγινέτα, Ιωάννα

Στην εργασία αυτή γίνεται ένας σαφής διαχωρισμός των βιομηχανικών και των καταναλωτικών προϊόντων και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο προβολής που τα χρησιμοποιεί κάθε φορά η επιχείρηση ή ο οργανισμός, ανάλογα: με το είδος του προϊόντος, τα χαρακτηριστικά της αγοράς-στόχου, τους οικονομικούς πόρους, την διαθεσιμότητα των μέσων και τους στόχους του μάρκετινγκ. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ενημερώσει τους αναγνώστες για το ποια είναι τα πιο κατάλληλα μέσα προβολής των βιομηχανικών προϊόντων από την μια πλευρά, και από την άλλη να καταδείξει το ρόλο που διαδραματίζει η διαφήμιση σ’αυτη την ενημέρωση. Για να γίνει κατανοητός ο προαναφερόμενος σκοπός χρησιμοποιούνται παραδείγματα, υποδείγματα, επιστημονικές μελέτες και έρευνες ενώ για την απεικόνιση τους χρησιμοποιούνται διαγράμματα, σχήματα και πίνακες. Επίσης μέσα από την εργασία αυτή γνωστοποιούνται οι κυριότερες πτυχές της βιομηχανικής αγοράς, των βιομηχανικών αγοραστών και των βιομηχανικών προϊόντων και τελικά εξάγονται ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά αφορούν: Α) Το μείγμα προβολής των προϊόντων. Β) Τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των μέσων (media). Γ) Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η διαφήμιση ως μέσο προβολής. Δ)Τους παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία αγοράς των βιομηχανικών αγοραστών. Ε) Τα κριτήρια τμηματοποίησης της βιομηχανικής αγοράς και τοποθέτησης των προϊόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.