Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή και προώθηση των πολιτιστικών δρώμενων που λαμβάνουν χώρα στο νομό Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή και προώθηση των πολιτιστικών δρώμενων που λαμβάνουν χώρα στο νομό Καστοριάς

Δαλδογιάννη, Ελπίδα

Η παρούσα εργασία ασχολείται με πολυμεσικές εφαρμογές ως εργαλεία για την προβολή και προώθηση των πολιτιστικών δρωμένων που λαμβάνουν χώρα στο Νομό Καστοριάς. Στην εισαγωγή θα αναφερθούμε στις γενικές έννοιες των πολυμέσων, στην ορολογία τους και τη χρήση που έχουν αυτά σε διάφορα τεχνολογικά μέσα, πλήρως διαδεδομένα σε όλους. Ο πολιτισμός πλέον διαδίδεται και μέσω της επιστήμης των τεχνολογιών, οπότε γίνεται αναφορά και στο πως τα πολιτιστικά δρώμενα προβάλλονται μέσω των πολυμέσων στην εφαρμογή. Αμέσως μετά γίνεται ανάλυση της εφαρμογής και παρουσίαση των βημάτων που ακολουθήθηκαν για την περάτωσή της. Τέλος, δίνονται τα συμπεράσματα που λήφθηκαν μετά το τέλος της εργασίας και το πόσο σημαντικό είναι τελικά να εμπλέκεται η τεχνολογία με τον πολιτισμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική κληρονομιά
Πολιτιστική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.