Τα βασικά στοιχεία και οι παράμετροι που εμπεριέχονται σε ένα σύστημα E.R.P. (Enterprise Resource Planning) μιας ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Τα βασικά στοιχεία και οι παράμετροι που εμπεριέχονται σε ένα σύστημα E.R.P. (Enterprise Resource Planning) μιας ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής

Δεσύπρης, Νικόλαος

Η παρούσα μελέτη έχει ως θέμα της τα στοιχεία των συστημάτων E.R.P. σε Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής. Στα 3 κεφάλαια που περιλαμβάνει, αναφέρονται όλα τα στοιχεία και οι παράμετροι που εμπεριέχονται στα συστήματα E.R.P. που χρησιμοποιούνται από τις Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, καταγράφονται τα αποτελέσματα που έχουν και εξετάζονται οι τρόποι μετάβασης τους στο ebusiness. Στη συνέχεια παραθέτονται παραδείγματα των 2 κυριότερων εταιριών που προσφέρουν τα E.R.P. συστήματα τους στην Ελλάδα, αναφέροντας τα βασικά χαρακτηριστικά και τους τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται, με αποτέλεσμα τα επιχειρησιακά οφέλη από την εφαρμογή του εκάστοτε συστήματος. Στο τέλος της παρούσας μελέτης εξετάζονται 2 κορυφαίες Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις στο θέμα της πρακτικής εφαρμογής των συστημάτων E.R.P. που έχει υιοθετήσει η κάθε μία επιχείρηση. Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι οι Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τα συστήματα E.R.P. προς όφελος τους, ελαχιστοποιώντας το χρόνο της παραγωγικής και γενικά λειτουργικής διαδικασίας, να βελτιστοποιήσουν τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, να ελαχιστοποιήσουν τα λειτουργικά κόστη και τον κίνδυνο των επιχειρηματικών διαδικασιών, και τέλος να εκσυγχρονίσουν όλες τις διαδικασίες και συστήματα που αποτελούν την επιχείρηση, εναρμονίζοντας το περιβάλλον τους με τα διεθνή πρότυπα λειτουργίας εξαγωγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.