Διαφημιστικά γραφεία στην Ελλάδα: δομή, οργάνωση, λειτουργίες: πέντε μελέτες περιπτώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διαφημιστικά γραφεία στην Ελλάδα: δομή, οργάνωση, λειτουργίες: πέντε μελέτες περιπτώσεων

Μάη, Μαρία

Η πτυχιακή εργασία μελετά τα βασικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης και της λειτουργίας των σύγχρονων διαφημιστικών γραφείων. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των όρων δραστηριοποίησης των διαφημιστικών γραφείων καθώς και της συμβολής τους στην επικοινωνία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στο κοινό. Τα διαφημιστικά γραφεία αναπτύσσουν διαμεσολαβητικό ρόλο με σκοπό την προβολή και την προώθηση των προϊόντων των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές. Η μεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας βασίζεται στη λήψη πέντε συνεντεύξεων από ισάριθμα διαφημιστικά γραφεία που δραστηριοποιούνται σε πέντε επαρχιακές πόλεις της χώρας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι η δραστηριοποίηση των διαφημιστικών γραφείων βασίζεται στην προσπάθεια για ικανοποίηση του καταναλωτικού κοινού. Τα διαφημιστικά γραφεία μεγαλύτερης κλίμακας έχουν ωστόσο περισσότερες δυνατότητες ευελιξίας. Όμως η επικοινωνία διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη τους με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κερδίζουν ολοένα νέο έδαφος. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα των διαφημιστικών γραφείων είναι η έντονη οικονομική κρίση με βασική προοπτική αντιμετώπισης της, την ανάπτυξη καινοτομικών συνεργασιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφημιστικές εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.