Δικαίωμα προστασίας της προσωπικότητας και διαδίκτυο: συγκριτική ανάλυση δικαστικών αποφάσεων για την προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας στο διαδίκτυο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Δικαίωμα προστασίας της προσωπικότητας και διαδίκτυο: συγκριτική ανάλυση δικαστικών αποφάσεων για την προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας στο διαδίκτυο

Κυρίτση, Δήμητρα

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας στο διαδίκτυο ως κατοχυρωμένο δικαίωμα σύμφωνα με το Σύνταγμα. Το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας συνδέεται άμεσα με την αξία του ανθρώπου, η οποία πραγματώνεται με την άσκηση των δικαιωμάτων του μεταξύ αυτών και του δικαιώματος του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Στη συνέχεια έγινε εμβάθυνση στην έννοια του διαδικτύου, των social media και τις καινοτομίες που παρέχονται στους χρήστες. Στην εργασία γίνεται αναφορά στην κατηγοριοποίηση των social media όπως επίσης και στα οφέλη που παρέχονται στους χρήστες. Εκτός από τα οφέλη που παρέχονται, οι χρήστες του διαδικτύου θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη χρήση αυτών των μέσων, έτσι ώστε να μην προκληθεί καμία ηθική βλάβη. Ως ηθική βλάβη νοείται ο φυσικός ή ψυχικός πόνος που αισθάνεται ένα πρόσωπο συνεπεία προσβολής της προσωπικότητας. Τέλος παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν δικαστικές αποφάσεις που στόχο είχαν να μας παρουσιάσουν σε ποιες περιπτώσεις εμφανίζεται η προσβολή της προσωπικότητας και τις αποφάσεις του δικαστηρίου για κάθε υπόθεση.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο - Δίκαιο και Νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.