Εναλλακτικός τουρισμός στην Καστοριά: διαδικτυακή προβολή με την χρήση video των παραδοσιακών γιορτών που λαμβάνουν χωρά στον νομό Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εναλλακτικός τουρισμός στην Καστοριά: διαδικτυακή προβολή με την χρήση video των παραδοσιακών γιορτών που λαμβάνουν χωρά στον νομό Καστοριάς

Τουμανίδης, Γεώργιος
Κορδελάς, Απόστολος

Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι να μελετηθούν οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού που λαμβάνουν χώρα στον νομό Καστοριάς και να παρουσιαστούν μέσω ιστοσελίδας δυο παραδοσιακές γιορτές γης (γιορτή καστοριανού ψαριού και γιορτή μήλου) καθώς και ένα είδος εναλλακτικού τουρισμού (μουσικό φεστιβάλ River Party). Η μέθοδος έρευνας που ακολουθήθηκε σε αυτή την εργασία βασίζεται σε προσωπικές συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν με τους διοργανωτές των εκδηλώσεων που παρουσιάζουμε και της βιντεοσκόπησης των εκδηλώσεων αυτών. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του εναλλακτικού τουρισμού και παρουσιάζονται οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού που λαμβάνουν χώρα στο νομό Καστοριάς. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εξεταζόμενες παραδοσιακές γιορτές ψαριού και μήλου και το festival του River Party. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί και τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο υπάρχουν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που απορρέουν από την έρευνα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός
Τουριστική οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.