Εργαλεία στρατηγικής ανάλυσης επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εργαλεία στρατηγικής ανάλυσης επιχειρήσεων

Βενέτη, Αντωνία
Τιλκερίδου, Ανατολή

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται σε ένα από τα πλέον σύγχρονα αντικείμενα της στρατηγικής των επιχειρήσεων: αυτό της χρήσης εργαλείων ανάλυσης για τη ανάλυση, διαμόρφωση, χάραξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και επαναδιατύπωση, εάν απαιτείται, της στρατηγικής, που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση ξεκινά έχοντας ένα Όραμα, προχωρά στην διατύπωση της Αποστολής της και των Στόχων της και χρησιμοποιώντας την εταιρική Κουλτούρα της, καθορίζει τον Τρόπο Δραστηριοποίησής της. Η ανάλυση και αξιολόγηση των επιδράσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος και η αποτίμηση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης είναι οι δύο σοβαρότεροι παράγοντες που συνεκτιμώνται, προκειμένου να καθοριστεί το μοντέλο της στρατηγικής διοίκησης που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση δηλ. ποια θα είναι η μέθοδος υλοποίησης των στόχων και των στρατηγικών της καθώς και η μέθοδος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της δράσης της. Ουσιαστικά, προκύπτει ότι είναι φανερό πως ο ορθολογικός προγραμματισμός είναι μια βασική διαδικασία για τη διαμόρφωση της στρατηγικής μιας επιχείρησης. Συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί ότι με τη στρατηγική της η επιχείρηση προσπαθεί να πετύχει την καλύτερη τοποθέτησή της σε σχέση με το περιβάλλον της, καθώς και να τη διατηρήσει, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Η χρήση των σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση στη διαμόρφωση και υλοποίηση της κατάλληλης στρατηγικής για να μπορέσει να επιβιώσει, αναπτυχθεί και επικρατήσει στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα. Με την ολοκλήρωση της αναφοράς στα εργαλεία ανάλυσης της στρατηγικής των επιχειρήσεων, παρουσιάζονται αρκετές μελέτες περιπτώσεων από διάφορες επιχειρήσεις που είτε χρησιμοποίησαν, είτε χρησιμοποιούν, άλλες φορές με επιτυχία και άλλες φορές αποτυχημένα, τέτοια εργαλεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.