Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη εταιρική στρατηγική και τι συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη εταιρική στρατηγική και τι συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα

Τόλια, Πηνελόπη

Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ένταξη των νέων τεχνολογιών στις επιχείρησης και πόσο αυτό συμβαίνει στην ελληνική αγορά. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι ο προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων και των χαρακτηριστικών των νέων τεχνολογιών και κατά πόσο αυτό συμβαίνει στην ελληνική αγορά, κατά τρόπο κατανοητό, σαφή, πλήρη, συνεπή και επαληθεύσιμο. Στο πρώτο κεφάλαιο κάνουμε μια εισαγωγή και μία ιστορική αναδρομή για την ιστορία του διαδικτύου και το διαδίκτυο στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσουμε το διαδίκτυο ως μέσο ενημέρωσης για τους Έλληνες καταναλωτές και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πόσο συμβάλει στην ζωή μας. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται ορισμοί για την διαφήμιση τα είδη της διαφήμισης και ποιος είναι ο σκοπός της. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις κατηγορίες το οποίο χωρίζεται, το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων, το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, τους φραγμούς του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα έσοδα, τα πλεονεκτήματα και το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο κάνουμε μία εμπειρική ερεύνα σε ένα δείγμα καταναλωτών για το πόσο ικανοποιημένη είναι οι καταναλωτές από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.