Ο κλάδος του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα : case study Πιερία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο κλάδος του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα : case study Πιερία

Αρβανίτη, Ιωάννα
Χρυσικού, Αθανασία

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια μελέτη της πορείας του κλάδου του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα. Ο λόγος της μελέτης είναι η συνεχώς βελτιωμένη και θετική εξέλιξη που βλέπει ο τουρισμός στη Βόρεια Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι λόγοι που ώθησαν την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και προσδίδοντας του τη θέση ως έναν από τους επικρατέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Παρά την καλή πορεία της αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τα οποία αναλύονται και προτείνονται και οι τρόποι λύσης τους. Αναφέρεται στον εγχώριο και ξένο ανταγωνισμό που δέχεται αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που κάνουν τη Βόρεια Ελλάδα να κυνηγάει την πρώτη θέση του κλάδου της χώρας, με <<αρχηγό>> προορισμό στη Χαλκιδική. Παρουσιάζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προοπτικές εξέλιξης του κλάδου στη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης, γίνεται παρουσίαση η πορεία και η εξέλιξη ενός από τους τουριστικούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας, την Πιερία. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την μελέτη της συλλογής στοιχείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.