Το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημοσιονομικό χρέος των χωρών της ΟΝΕ τα τελευταία 15 χρόνια

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημοσιονομικό χρέος των χωρών της ΟΝΕ τα τελευταία 15 χρόνια

Ζαπρούδη, Χρυσούλα
Παγούδη, Βασιλεία

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη μελέτη για το δημοσιονομικό χρέος και το έλλειμμα των χωρών-μελών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (Ο.Ν.Ε.) σε δεκαπενταετή βάση, μια περίοδο κατά την όποια το χρέος για ορισμένες χώρες από αποδεκτό έγινε εξαιρετικά προβληματικό, θέτοντας σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης ακόμη και τον προγραμματισμό των επόμενων σταδίων της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Αναλύονται επίσης η λειτουργία και οι εσωτερικές διαδικασίες της καθώς και το βασικό ιστορικό των ενταγμένων σε αυτήν χωρών. Επιπλέον, με την βοήθεια αποδεκτών μαθηματικών τύπων παρουσιάζονται τα ετήσια οικονομικά στοιχεία των χωρών για να είναι εφικτή η σύγκριση και η κατηγοριοποίησή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοσιονομική πολιτική - Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Δημόσιο χρέος
Νομισματική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.