Ο τρίτος τομέας της οικονομίας στην Ελλάδα: η περίπτωση της κοινωφελούς επιχείρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ο τρίτος τομέας της οικονομίας στην Ελλάδα: η περίπτωση της κοινωφελούς επιχείρησης

Καρατζίας, Οδυσσέας

Στο πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν στη δημιουργία του τρίτου τομέα της οικονομίας. Γίνεται μια αναφορά για το ποιες νομικές μορφές επιχειρήσεων τον απαρτίζουν, καθώς επίσης και η εξέλιξη του σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονομίας, των επιχειρήσεων της, τις αρχές που τη διέπουν, τις δυσκολίες που προκύπτουν για την ανάπτυξη του και τέλος οι προοπτικές που προκύπτουν λόγο των διεθνών εξελίξεων. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας των Κοινωφελών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η λειτουργία των δημοτικών ή κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, η νομική τους μορφή και σύσταση καθώς και οι δράσεις και οι δομές της κοινωνικής πολιτικής. Στο τελευταίο κεφάλαιο ερευνάτε η μελέτη περίπτωσης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του δήμου Κοζάνης. Παρατίθενται τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από τις δράσεις της επιχείρησης καθώς επίσης και τα έξοδα που απαιτούνται.

Thesis
NonPeerReviewed

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.