Η σάτιρα του Λ. Λαζόπουλου στην ελληνική πολιτική σκηνή και ο τρόπος διαμόρφωσης της κοινής γνώμης μέσα από τα σύγχρονα σατιρικά δρώμενα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η σάτιρα του Λ. Λαζόπουλου στην ελληνική πολιτική σκηνή και ο τρόπος διαμόρφωσης της κοινής γνώμης μέσα από τα σύγχρονα σατιρικά δρώμενα

Τριανταφύλλου, Αγγελική

Η παρούσα εργασία εστίασε στη μελέτη της σάτιρας γενικά και ειδικά μέσα από την εκπομπή «Αλ Τσαντιρ Νιούζ». Οι βασικοί στόχοι της παρούσας εργασίας εστιάστηκαν από τη μια στην αποσαφήνιση του όρου σάτιρα, στην ιστορική της προσέγγιση, στη σύνδεση της με την πολιτική και τέλος στην οριοθέτηση των μηνυμάτων που ο Λάκης Λαζόπουλος μέσα από την εκπομπή του επιλέγει να περάσει στο κοινό του. Σε σχέση με την εκπομπή οι στόχοι της συγγραφέως ήταν δυο. Από τη μια επιδίωξε να μελετήσει το λόγο του κ. Λαζόπουλου πως αυτός αναπτύσσεται μέσα από τα σκετς, τα τραγούδια, το stand up comedy κ.λ.π. Από την άλλη ένας δεύτερος στόχος της συγγραφέως ήταν να προσπαθήσει μέσα από έρευνα που θα πραγματοποιήσει να απαντήσει στο κυρίως ερώτημα της εργασίας αυτής, αν δηλαδή το κοινό επηρεάζεται μέσα από τα σύγχρονα σατιρικά δρώμενα. Ουσιαστικά το ενδιαφέρον της γράφουσας εστιάστηκε σε φράσεις και λέξεις οι οποίες εκφράσθηκαν κατά καιρούς σε διάφορες εκπομπές του Λάκη Λαζόπουλου και είχαν ως στόχο είτε να σατιρίσουν κάποιο πολιτικό πρόσωπο, είτε κάποια κατάσταση στο πολιτικό γίγνεσθαι είτε κάποιο άλλο φαινόμενο για παράδειγμα την οικονομική κρίση ή τη διαπλοκή και τη διαφθοράς τις τάξεις των πολιτικών. Από την άλλη μελετήθηκαν οι εικόνες και η σημειολογική τους αξία.. Συγκεκριμένα πως ο κ. Λαζόπουλος χρησιμοποιεί τις εικόνες για να περάσει μηνύματα στο κοινό του, μηνύματα που έχουν σκοπό να το επηρεάσουν σε σχέση με τις πολιτικές και κοινωνικές του αντιλήψεις. Τα δυο αυτά εξεταζόμενα μέρη αναφέρονται στην ποιοτική ανάλυση, η οποία αποτέλεσε τη βασική μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας. Η ποσοτική ανάλυση εξετάστηκε μέσω ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε ώστε να προσεγγίσει όσο το δυνατόν καλύτερα την κοινή γνώμη και στις απόψεις τους περί του θέματος. Τα εργαλεία της ήταν η ανάλυση λόγου και εικόνας τα οποία υπόκεινται στην ανάλυση περιεχομένου. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης ήταν ότι ο Λάκης Λαζόπουλος εκφράζει σήμερα τη μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης, ο λόγος του σατιρικός και καυστικός χτυπά κάθε εξουσία στην Ελλάδα. Συνηθίζει να εστιάζει σε συγκεκριμένα πρόσωπα και καταστάσεις, ενώ οι τρόποι που έχουν επιλέξει να δομήσει την εκπομπή του είναι θεατρικοί και συνάμα σατιρικοί. Ο Λάκης Λαζόπουλος ασκεί πολιτική σύμφωνα με τα συμπεράσματα της συγγραφέας και σε κάποιες περιπτώσεις κατευθύνει τη πολιτική σκέψη του κοινού.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεόραση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.