Η υιοθέτηση του διαδικτύου από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού Ημαθίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η υιοθέτηση του διαδικτύου από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού Ημαθίας

Καλαϊτζόγλου, Σοφία
Χατζηαγαπίδου, Ελένη

Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο να διερευνήσει την υιοθέτηση του διαδικτύου από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νομού Ημαθίας. Πιο αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις τουριστικές επιχειρήσεις και την Προσφορά και Ζήτηση του τουριστικού προϊόντος ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνονται πληροφορίες για τον ξενοδοχειακό κλάδο και το νομικό πλαίσιο που ορίζει τις προδιαγραφές και τα κριτήρια κατάταξης ξενοδοχείων. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην Ιδιαιτερότητα του ξενοδοχειακού προϊόντος και το τέταρτο στο Διαδίκτυο και τις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τουρισμό στην Ελλάδα και παγκοσμίως, ενώ στο έκτο και έβδομο γίνεται αναφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο και πως αυτό σχετίζεται με το ξενοδοχειακό προϊόν. Στο όγδοο και ένατο κεφάλαιο παρουσιάζεται ανάλυση SWOT του κλάδου και το μίγμα μάρκετινγκ αντίστοιχα. Τέλος παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα αποτέλεσμα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχεία
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.