Η εφαρμογή κανόνων εθιμοτυπίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η εφαρμογή κανόνων εθιμοτυπίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Περούλια, Μαρίνα Ε.

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην μελέτη των κανόνων εθιμοτυπίας στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, και ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους δημόσιους οργανισμούς της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, μεγάλοι Δήμοι). Αρχικός στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι κυριότεροι εθιμοτυπικοί κανόνες που αφορούν κατά κύριο λόγο στο πρωτόκολλο των επίσημων επισκέψεων, των τιμητικών διακρίσεων και των επίσημων εκδηλώσεων. Η εργασία αυτή διαρθρώνεται σε δύο άξονες. Αρχικά, στο πρώτο μέρος καταγράφονται και μελετώνται οι κυριότεροι κανόνες εθιμοτυπίας, ενώ αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου εφαρμογής τους. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας (που αποτελεί και το ερευνητικό κομμάτι της) παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της χορήγησης κατασκευασμένου ερωτηματολογίου που αφορά στην εφαρμογή των κανόνων εθιμοτυπίας στις σημαντικότερες υπηρεσίες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Τέλος, ακολουθούν γενικά συμπεράσματα στα οποία οδηγηθήκαμε από την παρούσα έρευνα, καθώς και βιβλιογραφία, αλλά και παράρτημα με το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε και ορισμένους πίνακες συσχετίσεων που προέκυψαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.