Η συμβολή της εταιρικής ταυτότητας στην ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη σύγχρονη ελληνική επιχείρηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η συμβολή της εταιρικής ταυτότητας στην ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη σύγχρονη ελληνική επιχείρηση

Γκρίνια, Παρασκευή

Η εταιρική ταυτότητα αντικατοπτρίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη μοναδικότητα των επιχειρήσεων. Πρέπει να είναι ορατή, απτή και εύκολα να την ενστερνίζεται κανείς ενώ οτιδήποτε γίνεται μέσα στην επιχείρηση πρέπει να είναι μία επικύρωση της ταυτότητας της εταιρίας. (Olins, 1994, σελ 7). Επίσης, οι οργανισμοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι μια ισχυρή ταυτότητα μπορεί να τους βοηθήσει να ευθυγραμμιστούν με την αγορά, την προσέλκυση επενδύσεων, να δοθούν κίνητρα στους εργαζόμενους και να χρησιμεύσει ως ένα μέσο για να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Σήμερα οι επιχειρήσεις πρέπει και είναι υποχρέωση τους να εμπλέκονται σε δραστηριότητες κοινωνικής ευθύνης. Έτσι παρατηρείται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων να εκφράζεται με προγράμματα, πρωτοβουλίες και καθημερινές πρακτικές που δεν επιβάλλεται με νομοθετικές ρυθμίσεις. Επιπλέον, διαμορφώνει τη φιλοσοφία της επιχείρησης με αρχές και αξίες, επηρεάζοντας τη στρατηγική της. Έχει γίνει κατανοητό ότι τα προγράμματα της Ε.Κ.Ε είναι προς όφελος όλων μας, για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ κοινωνίας και επιχειρήσεων, για ένα καλύτερο τρόπο ζωής γενικότερα .Η Εταιρική Ταυτότητα μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε). Σύμφωνα με τον Ban Ki -Moon, Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, είναι ανάγκη οι επιχειρήσεις να δώσουν πρακτικά μηνύματα και να υλοποιήσουν τις αξίες και τις ιδέες που ενώνουν τους πολιτισμούς και τους ανθρώπους. Η εταιρία Γρηγόρης Μικρογεύματα εφαρμόζει και αναπτύσσει εθελοντικά προγράμματα Ε.Κ.Ε. τα οποία δείχνουν τη θετική του τοποθέτηση της απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον με αποτέλεσμα να αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αυξάνει την πιθανότητα προσέλκυσης και διατήρησης πελατών και εργαζομένων. Τέλος διαπιστώθηκε πως η Ε.Κ.Ε δεν είναι ξεχωριστός τομέας στην πολιτική μιας εταιρίας. Αντίθετα, είναι μια φιλοσοφία που ενσωματώνεται σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση
Έλεγχος, Εσωτερικός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.