Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η ηθική των επιχειρήσεων και των οργανισμών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η ηθική των επιχειρήσεων και των οργανισμών

Σολωμός, Γεώργιος

Αντικειμενικός στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνήσει τη σημασία του θεσμού της ΕΚΕ μέσα στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζονται διάφοροι ορισμοί όσον αφορά τον θεσμό της ΕΚΕ, οι οποίοι είναι αλληλένδετοι και αποσαφηνίζουν έννοιες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την εταιρική υπευθυνότητα. Παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή του θεσμού, το πώς δηλαδή από μια μορφή φιλανθρωπίας εξελίχθηκε σε διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα. Αναλύεται η αναγκαιότητα της εφαρμογής της ΕΚΕ, η σχέση της με μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οι οικονομικές κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που προϋποθέτουν την επιτυχή εφαρμογή του θεσμού, καθώς και η παρουσίαση των πυλώνων της εταιρικής υπευθυνότητας, των τομέων δηλαδή στους οποίους οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται αποδίδοντας την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση του θεσμού. Στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά των τεχνικών θεμάτων, των αποτελεσμάτων και των μεθόδων ελέγχου απόδοσης των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν την ΕΚΕ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Διερευνώνται τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του θεσμού και παράλληλα προβάλλονται αντιρρήσεις και διαφωνίες που έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν. Επιχειρείται επίσης μια ανασκόπηση της εφαρμογής της κοινωνικής υπευθυνότητας μέσα από το φάσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης όπου προκύπτει το δίλλημα αν οι επιχειρήσεις πρέπει να αυξήσουν την δραστηριότητά τους στον τομέα της ΕΚΕ ή αν πρέπει να προβούν σε προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται η εφαρμογή της ΕΚΕ από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα ιδιαίτερα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν, και προς επίρρωση αυτού του σκοπού παρατίθεται το παράδειγμα της «Τράπεζας Πειραιώς», όπου παρουσιάζεται η κοινωνική και περιβαλλοντική της πολιτική. Στο τελευταίο σκέλος της εργασίας διατυπώνονται τα συμπεράσματα της επισκόπησης του θέματος σύμφωνα με τα οποία η σημασία της ΕΚΕ στη παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα, την καθιστά σπουδαία τόσο για το κοινωνικό σύνολο όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Επιχειρηματική ηθική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)