Ο πολιτισμός στην ψηφιακή εποχή: μια μελέτη περίπτωσης της διαδικτυακής παρουσίας του μουσείου Ακροπόλεως

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ο πολιτισμός στην ψηφιακή εποχή: μια μελέτη περίπτωσης της διαδικτυακής παρουσίας του μουσείου Ακροπόλεως

Ταραμπατσής, Συμεών

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και ολοκληρώνει το κύκλο φοίτησης μου σε αυτό. Ο θεματικός της προσανατολισμός είναι η ανίχνευση της μεταβολής που υφίστανται οι πολιτιστικές μας εκφάνσεις, υπό το πρίσμα της ολοένα διευρυνόμενης χρήσης ψηφιακών εφαρμογών και διαδικασιών ψηφιοποίησης, που μεταλλάσσουν τη σύγχρονη λειτουργία των μουσείων, προτρέποντας τα στην υιοθέτηση της ψηφιακής καινοτομίας και στην εκτεταμένη χρήση της για την προβολή τους στο Διαδίκτυο. Εκκινώντας από την σκιαγράφηση των θεμελιωδών και πολυσήμαντων εννοιών του Πολιτισμού, της Ψηφιακής Εποχής και του αναβαθμισμένου ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν τα Μουσεία, η μελέτη επικεντρώνεται στους νέους ορίζοντες, που ανοίγει η εμπέδωση της ψηφιακής τεχνολογίας, στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, και ειδικότερα τις προοπτικές του Διαδικτύου στην ενδυνάμωση και υποστήριξη της αποστολής των σύγχρονων μουσειακών ιδρυμάτων. Η ενδελεχής διερεύνηση της διαδικτυακής παρουσίας του Μουσείου Ακροπόλεως όχι μόνο στον αποκλειστικό του ιστότοπο, αλλά και μέσα από την παράλληλη εμφάνιση του στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλες διαδικτυακές εφαρμογές, διαφωτίζει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου που η ελληνική μουσειακή πραγματικότητα αξιοποιεί τις δυνατότητες που της προσφέρονται μέσα από τη δραστηριοποίηση της στον Παγκόσμιο Ιστό. Η μελέτη κλείνει επιχειρώντας μια κριτική θεώρηση των παραμέτρων της εικονικής ύπαρξης του Μουσείου, που προηγουμένως αναλύονται διεξοδικά, και την εποικοδομητική διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων σχετικά με τις πλέον κατάλληλες διαδικασίες και στρατηγικές στο σχεδιασμό μιας μουσειακής διαδικτυακής παρουσίας, σε μια εποχή που ο ρόλος των μουσείων εξελίσσεται και αναζητά την προσαρμογή του κάτω από τις πρωτόγνωρες συνθήκες που διαμορφώνουν τα νέα δεδομένα στο πολιτιστικό γίγνεσθαι και η ψηφιακή εποχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτισμός
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.