Η χρήση της μνήμης της δεκαετίας του 1940 και του πολυτεχνείου στον πολιτικό λόγο των κινημάτων αμφισβήτησης της οικονομικής πολιτικής όπως αυτή φαίνεται μέσα από τα blogs και το YouTube

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η χρήση της μνήμης της δεκαετίας του 1940 και του πολυτεχνείου στον πολιτικό λόγο των κινημάτων αμφισβήτησης της οικονομικής πολιτικής όπως αυτή φαίνεται μέσα από τα blogs και το YouTube

Γκόντα, Σοφία

Το Κοινωνικό Κίνημα, η έννοια του οποίου φαίνεται να επαναπροσδιορίζεται συνεχώς, καταγράφηκε αρχικά στις αρχές του 19ου αιώνα μέσω της δράσης των κατώτερων εργατικών στρωμάτων και φαίνεται να αναδιαμορφώνεται στα τέλη της Δεκαετίας 1960 όπου τα πρώτα σύγχρονα Νέα Κοινωνικά Κινήματα με αιτήματα μεταυλιστικά κάνουν την εμφάνισή τους. Οι καινούριες αξίες και τα καινοτόμα στοιχεία που φαίνεται να καθορίζουν την δράση τους, τα καθιστούν έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στο παιχνίδι της πολιτικής και κοινωνικής σκακιέρας. Δεκάδες θεωρίες έχουν διατυπωθεί για αυτά όπως, η Θεωρία της ‘Πολιτικής Διαδικασίας’, η Θεωρία της ‘Συλλογικής Συμπεριφοράς’ και η Θεωρία της ‘Πολιτιστικής Διάχυσης’, αναδεικνύοντας την σημαντικότητα της συγκρότησης συλλογικών ταυτοτήτων στην διαδικασία κινητοποίησης των ατόμων στα πλαίσια μιας αναδυόμενης συγκροτημένης Κοινωνίας των Πολιτών. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η παρουσία της Δημόσιας Σφαίρας με βασικά στοιχεία τον διάλογο, την διαβούλευση και την πολιτική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η Θεωρία της ‘Συμβολικής Διάδρασης’ παρέχει στα Κοινωνικά Κινήματα, τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την κατασκευή του Πολιτικού Λόγου. Η Δημόσια Σφαίρα ωστόσο φαίνεται να αναδιαρθρώνεται με την πτώση των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και την είσοδο του Διαδικτύου , το οποίο φαίνεται να προσφέρει όλα εκείνα τα στοιχεία, που μέχρι τότε αφαιρούσαν την δυνατότητα της ανατροφοδότησης της πληροφορίας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως τα προσωπικά ιστολόγια (Blogs) και το YouTube, αποτελούν ενημερωτικά πεδία, σε μια προσπάθεια επίτευξης της απόλυτης διάδρασης του χρήστη με την παραγωγή και την μετάδοση της πληροφορίας. Η αμεροληψία του Διαδικτύου, η διαδραστικότητα, η σύντμηση του χώρου και του χρόνου, οδηγούν σε μια ‘Συμμετοχική Δημοσιογραφία’ όπου, ο χρήστης αποτελεί παράλληλα ο πομπός και ο δέκτης της πληροφορίας, γεγονός που τον μετατρέπει από παθητικό ακροατή, σε ενεργό μέλος μιας Διαδικτυακής Κοινωνίας της Πληροφορίας. Στα πλαίσια του τεράστιου όγκου δεδομένων που προσφέρει το Διαδίκτυο και της Θεωρίας της ‘Ηλεκτρονικής Κινητοποίησης’, όπως αυτή ορίζεται από την χρήση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, συναντούμε μια σημαντική ταύτιση -από πλευράς των διαδικτυακών χρηστών - των κοινωνικών πολιτικών και οικονομικών συνθηκών της Δεκαετίας του 1940 και της Δικτατορικής Περιόδου, με τις σημερινές συνθήκες οι οποίες φαίνεται να καθορίζονται από τους όρους που θέτει η Μνημονιακή Πολιτική. Στο σημείο αυτό σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η οικονομική πολιτική των Κυβερνητικών Αξιωματούχων, ενάντια στην οποία στρέφεται η δράση του Κινήματος των ‘Αγανακτισμένων’.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά κινήματα
Κοινωνικά δίκτυα
Πολιτική επιστήμη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.