Μέθοδοι αξιολόγησης ιστοσελίδων: η περίπτωση των νέων περιφερειακών ενοτήτων στο διαδίκτυο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μέθοδοι αξιολόγησης ιστοσελίδων: η περίπτωση των νέων περιφερειακών ενοτήτων στο διαδίκτυο

Σιμοπούλου, Ελένη
Βουζουλίδου, Ελβίτα

Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση των διαδικτυακών τόπων των Νέων Περιφερειακών Ενοτήτων με τη χρήση δύο μεθοδολογιών. Σε πρώτη φάση εξετάστηκαν οι εν λόγω ιστότοποι ως προς την ποιότητα και πιο ειδικά την ευχρηστία τους και σε δεύτερη φάση εφαρμόστηκε μία άλλη αξιολόγηση που βασίστηκε στη προσέγγιση του καθηγητή Γεωργίου Λάππα του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Αντικείμενο μελέτης της εν λόγω έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των παρακάτω θεμάτων: α) η ανίχνευση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν οι περιφέρειες το διαδίκτυο, β) η μελέτη της ποιότητας και της ευχρηστίας των περιφερειακών διαδικτυακών τόπων, γ) η προσαρμογή των στοιχείων διερεύνησης σύμφωνα με το περιεχόμενο τους καθώς και δ) η σύγκριση των δύο μεθόδων αξιολόγησης με σκοπό την εξαγωγή ποικίλων συμπερασμάτων και μελλοντικών προτάσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο (Internet)
Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.