Παγκόσμια οικονομική κρίση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Παγκόσμια οικονομική κρίση

Παραστατίδης, Αντώνης

Η παρούσα εργασία εξετάζει το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης και λαμβάνει υπόψη της τα παγκόσμια πλαίσια στα οποία κινείται σήμερα. Η εργασία είναι δομημένη σε τέσσερα κεφάλαια καθένα από τα οποία εξετάζει και διαφορετικά στοιχεία της οικονομικής κρίσης. Πιο αναλυτικά, η εργασία ξεκινά με το εισαγωγικό μέρος στο οποίο παρατίθενται ορισμένα αποφθέγματα οικονομικού περιεχομένου, ο πρόλογος και η περίληψη. Ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο στο οποίο παρατίθεται ο ορισμός της κρίσης, τα κύρια χαρακτηριστικά της και οι αιτίες που την προκαλούν. Ακόμη αναλύονται οι σημαντικότερες κρίσεις που καταγράφηκαν στην ιστορία συμπεριλαμβανομένης της τωρινής. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις επιπτώσεις της κρίσης. Περιγράφονται όλες εκείνες οι συνέπειες που προκαλεί μια κρίση τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε εθνικό και ως μελέτη περίπτωσης του δεύτερου παρουσιάζεται η Ελλάδα. Εν συνεχεία και καθ’ όλη τη διάρκεια σύνταξη του τρίτου κεφαλαίου εξετάζεται η περίπτωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Δηλαδή, πως ξεκίνησε και τι επιπτώσεις έχει στον χρηματοπιστωτικό τομέα ενώ παράλληλα γίνεται το ίδιο και σε παγκόσμια κλίμακα και αναφέρονται ορισμένες χώρες ως παραδείγματα. Κατόπιν, στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζεται και μπορεί να αντιμετωπιστεί η κρίση. Αναλύονται μερικά από τα μέτρα που λήφθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο και παρατίθενται αναλυτικά εκείνα που λήφθηκαν σε εθνικό. Θίγεται το θέμα της διαφθοράς ως μείζον, ο ρόλος των τραπεζών ως καθοριστικός και ακολούθως απαριθμούνται μερικές προτάσεις για το πώς μπορεί να εξαλειφθεί η κρίση. Τέλος συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εργασία και ακολουθεί η σχετική βιβλιογραφία

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.